Consommateur
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Welke informatie moet ik ten laatste bij de levering ontvangen?

U moet uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen of vóór het uitvoeren van de dienstenovereenkomst de bevestiging ontvangen van de afgesloten overeenkomst op papier of op duurzame drager (bijvoorbeeld : een email, een USB-stick, een harde schijf, enz., maar geen hyperlink in een e-mail, die verwijst naar de website van de onderneming). Die bevestiging moet alle precontractuele informatie bevatten die de onderneming u moest verstrekken, tenzij die informatie u voorafgaandelijk werd meegedeeld op een dergelijke drager.