Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Online spelen: wat is toegelaten?

Om bij de meest verslaafde spelers een persoonlijk faillissement tegen te gaan, hebben Europese landen lang geleden wettelijke bepalingen ingevoerd ter reglementering van de geldspelen (bv. casinospelen) en de betalende kansspelen (bv. loterijen).

De lidstaten van de Europese Unie hebben de verplichting de activiteiten van grensoverschrijdende spelen vrij te laten. Een reglementering van deze activiteiten kan onder bepaalde voorwaarden toch worden aanvaard, onder andere ter voorkoming van verslaving en fraude. Zo laat de Belgische wetgeving over de kansspelen online kansspelen enkel toe mits de naleving van strikte voorwaarden (betalende loterijen, casinospelen, weddenschappen, ...).

België en andere Europese landen worden evenwel geconfronteerd met de mondialisering van spelen op het internet. Er zijn steeds meer spelen toegankelijk op internetsites die gehost worden buiten de Europese Unie en waarvan de beheerders moeilijk opgespoord en vervolgd kunnen worden. In de realiteit is het dus zeer moeilijk geworden het Belgische verbod af te dwingen.

Zelfs in een nieuw wetgevend kader blijft het moeilijk de verkwistende activiteit van verstokte spelers in te perken. Op de website van de kansspelcommissie http://www.gamingcommission.fgov.be vindt u de coördinaten van de hulpgroepen voor "anonieme spelers". Die trachten zich samen te bevrijden van de verslaving die kansspelen voor hen geworden zijn.

Waar gebeurd: valse loterijen

Jeanne, woonachtig in Brussel, heeft recent een e-mail ontvangen waarbij haar werd meegedeeld dat zij deel uitmaakte van de tien gelukkige winnaars van een "euromillions"- loterij die werd gelanceerd. In deze e-mail wordt vermeld dat zij een som van € 950.000 heeft gewonnen. Zij moet dit bedrag opvragen binnen de week door contact op te nemen met de organisatoren, zo niet zou de som haar worden geweigerd. Het zou een toffere verrassing voor Jeanne zijn indien het niet om bedrog ging ...

Advies: een buitenkansje ontmaskeren!

Dit soort van e-mails overspoelt de mailboxen van de internetgebruikers. De procedure is steeds dezelfde: men vraagt de zogenaamde winnaars contact op te nemen om hun grote lot te bekomen en vraagt een bepaalde vergoeding voor "geleverde diensten". De betaalde sommen gaan verloren en geen enkel groot lot wordt uitgekeerd. Teneinde valse hoop en geldverlies te vermijden, is het wenselijk geen gevolg aan dergelijke boodschappen te geven en deze te verwijderen.