Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Prijzen en taksen

Wat zegt de Belgische wet over de wijze van aanduiding van prijzen?

Bij tekoopaanbieding van goederen of diensten moet de prijs duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid worden. Het moet om de totale prijs gaan (inclusief btw, taksen en verplicht bij te betalen diensten) en er moet worden verduidelijkt of leverings-, vervoers- en frankeringskosten zijn inbegrepen.

Behalve in het geval van openbare verkoop, moet de onderneming die aan u (als consument) goederen of diensten te koop aanbiedt, de prijs schriftelijk vermelden en dit op een goed zichtbare, leesbare en ondubbelzinnige manier.

Wat met taksen in geval van een grensoverschrijdende aankoop?

Meer informatie

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/pakketten

https://ec.europa.eu/taxation_customs/citizens/buying-goods-and-services-online-personal-use_en 

Aarzel niet om contact op te nemen met de FOD Financien (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact) om uitleg te krijgen.

Wie moet instaan voor de douaneaangifte?

Meer informatie

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/pakketten

https://ec.europa.eu/taxation_customs/citizens/buying-goods-and-services-online-personal-use_en 

Aarzel niet om contact op te nemen met de FOD Financien (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact) om uitleg te krijgen.

 

Advies: wees zelf niet het slachtoffer van vervalsers

Verschillende elementen kunnen erop wijzen dat het risico bestaat dat u een vervalst product koopt:

  • De prijs: een te lage prijs.
  • De oorsprong van het product: bepaalde gevoelige landen (China, Thailand, Turkije, ...) zijn gekend voor het namaken van luxegoederen.
  • De garantie op authenticiteit: het certificaat dat samen met het goed wordt geleverd, kan vervalst zijn.
  • De onderneming : afwezigheid van precieze identificatie en contactgegevens.
  • De omschrijving van het goed: bepaalde termen die worden gebruikt in de omschrijving van het goed kunnen vervalsing suggereren, zoals kopie, replica, imitatie,…

Aanverwante onderwerpen:
Welke informatie moet ik kunnen vinden voor ik mijn bestelling plaats?
De leveringskosten