Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Wat is een privacybeleid (privacy policy)?

Een "privacy policy" legt u zwart op wit uit wat de onderneming wenst te doen met uw (persoons)gegevens en verstrekt u de informatie die de onderneming u overeenkomstig de wet moet meedelen. Op die manier kan u nagaan of zij in regel is met de wet, en kan u nagaan welke vrijwillige maatregelen zij heeft genomen naast die die hem zijn opgelegd door de wet.

De online marketingtechnieken laten inderdaad toe de consument op een meer en meer precieze wijze te benaderen door het bewerken van de gegevens die over hem worden verzameld: gezochte onderwerpen, bezochte pagina's, uitgevoerde aankopen, enz.. Op die manier kunnen ze hem reclame sturen die binnen hun interessesfeer valt. Dit noemt men "profiling". Deze technieken van online marketing zijn slechts toelaatbaar indien u uw akkoord heeft gegeven en de bepaling van de wetgeving op de privacy worden gerespecteerd.

Aanverwante onderwerpen:
De verzameling van persoonsgegevens

De meeste websites beschrijven in een "disclaimer" (een Engelse term voor "beperking van aansprakelijkheid") de regels betreffende het gebruik en het functioneren van de website en de aansprakelijkheid die de onderneming aanvaardt. Vaak is de disclaimer via een hyperlink te consulteren vanaf alle pagina's van een website. U leest de "disclaimer" best vooraleer u gebruik maakt van een website.