Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Betaling met electronische overschrijving

U kan de klant voorstellen zijn aankopen rechtstreeks op uw site te vereffenen met een elektronische overschrijving.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van betaalinstrumenten, mag de onderneming geen enkele kost gelinkt aan het gebruik van die betaalinstrumenten, aanrekenen aan de klant.

Om dat betaalsysteem te kunnen gebruiken, moet de klant uitgerust zijn met een homebankingsysteem, dat zijn bank hem kan leveren. Met om het even welk homebankingprogramma kan de klant bij hem thuis overschrijvingen maken, op dezelfde manier als met de selfbankingtoestellen. Maar niet alle softwareprogramma's geven hem de mogelijkheid rechtstreeks een elektronische overschrijving te maken op een website. Daartoe moet zijn bank hem die dienst verschaffen.

Om betalingen per elektronische overschrijving te kunnen voorstellen, moet u een overeenkomst aangaan met een bank die een dergelijke dienst aanbiedt, zodanig dat er een link tot stand komt tussen uw website en het homebankingplatform van de bank. Dan krijgt u eveneens de geschikte software.

Concreet gebeurt de betaling als volgt. Wanneer de klant ervoor kiest om op uw site met een elektronische overschrijving te betalen, klikt hij op een link die hem rechtstreeks naar het homebankingplatform van zijn bankinstelling stuurt. Te gelijkertijd worden alle gegevens die voor de betaling nodig zijn (prijs, contactgegevens van de onderneming…) op een veilige manier van uw site overgezonden naar het platform en wordt het elektronisch overschrijvingsformulier automatisch ingevuld. De klant moet alleen nog die overschrijving valideren door middel van een vertrouwelijke code. Vervolgens informeert zijn bank u dat de betaling wordt uitgevoerd.

Dat systeem is zowel eenvoudig als veilig, vermits de klant rechtstreeks in verbinding staat met zijn bank, op een beveiligd homebankingplatform, zonder dat zijn bankgegevens op netwerken circuleren. Momenteel wordt dat systeem echter enkel tussen banken en ondernemingen van eenzelfde land gebruikt en kan men er geen internationale betalingen mee doen.

U wenst nog meer informatie ?

De betaling via kredietkaart

Kan men de betaling via de klassieke bankoverschrijving aanbieden ?