Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

De nieuwsbrief

Het voorwerp van de nieuwsbrief (of newsletter) is de klanten op de hoogte te houden van uw nieuwe goederen, aanbiedingen en evenementen. Door zich online in te schrijven voor het ontvangen ervan, geeft de klant u persoonsgegevens (e-mailadres of andere gegevens) en minstens zijn e-mailadres hetgeen een persoonsgegeven is.

U dient bijgevolg de reglementering betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (een link naar deze rubriek invoegen) integraal te respecteren, zelfs indien u zich ertoe beperkt het e-mail adres te vragen van de personen die zich wensen in te schrijven voor uw newsletter.

Vergeet niet dat, indien u later persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor u de toestemming heeft verkregen, u alle betrokken personen (opnieuw) moet contacteren om hun toestemming te bekomen voor die nieuwe doeleinden.