Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Hoe kan een zoekmachine mijn website in haar resultaten opnemen?

Wat is een zoekmachine?

De beste manier om zijn weg op het internet terug te vinden, blijft het gebruik van een specifieke dienst, genaamd "zoekmachine".


Weet u waarheen u wil surfen en kent u het adres van de site, dan hoeft u enkel dat adres rechtstreeks in de browser in te voeren. Bent u integendeel op zoek naar een bepaalde site of stelt u zich een vraag over een specifiek onderwerp, dan moet u eerst het adres vinden van de site die aan uw verwachtingen beantwoordt. Zoekmachines zijn zo opgevat dat ze adressen van sites kunnen vinden aan de hand van de inlichtingen (zoekwoorden) die u invoert.

Een zoekmachine (ook "zoekmotor" of "zoekrobot" genoemd) maakt gebruik van exploratiesoftware, een zogenaamde "robot", die de webpagina's constant afloopt en automatisch in een databank indexeert volgens de trefwoorden die erin voorkomen. Als de opzoeking op de site van de zoekmotor gebeurt door het invoeren van een of meer trefwoorden, dan geeft de site als resultaat een reeks hypertekstdocumenten. Voor elk geselecteerd document wordt een "pertinentiescore" opgemaakt, waaruit kan worden afgeleid hoe vaak opgezochte sleutelwoorden voorkomen in het document, hoe dicht ze bij elkaar staan, of ze voorkomen in de titel van het document, enz. Er zijn heel wat factoren die een invloed hebben op de "verwijzingen" zoekmotoren, in het bijzonder de aanwezigheid van sleutelwoorden in de URL (d.i. het adres van de site), in de titel en de eerste ondertitel of paragraaf van de site, alsook in de metatags.

Metatags zijn verborgen woorden die in de HTML-codes van een site worden ingevoegd. De voornaamste zoekmachines gebruiken zo'n metatags om een index op te maken van de sites die zij inventariseren. Indien de eigenaar van een site voor de verkoop van luxewagens wenst dat de zoekmotoren verwijzen naar zijn webpagina's en de metatags herkennen via de trefwoorden "verkoop luxewagens", dan is het voldoendedat hij die woorden invoegt in zijn HTML-codes.

Er bestaan veel zoekmachines. Ze werken echter niet allemaal op exact dezelfde manier. Sommige proberen zo volledig mogelijk te zijn (geen enkele zoekmachine kan echter naar alle op het net bestaande sites verwijzen), andere verwijzen enkel naar de beste sites.

Ten slotte: naast de "allround" zoekmachines, die zonder onderscheid de sites van het web verkennen en indexeren en over het algemeen opgenomen zijn in "publieksportalen", duiken steeds meer gespecialiseerde motoren op (voor het opzoeken van juridische gegevens, onlinekrantenartikels, mp3-bestanden, beelden en foto's, videosequensen, enz.).

De algoritmes die aan de basis liggen van het functioneren van de zoekmotoren zijn niet ontwikkeld om trachten objectieve resultaten te geven noch om aan de specialisten de middelen te geven om zich zo goed mogelijk te positioneren onafhankelijk van het reële succes van de site.

Gespecialiseerde kantoren kunnen u helpen de verwijzing naar uw site te verbeteren.

Hoe kan mijn site door een zoekmachine worden vermeld?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • U kunt zelf uw site of webpagina aangeven: bij het online brengen van een website of webpagina's doet u er best aan die site onder te brengen in de gewenste zoekmachines. Daartoe begeeft u zich gewoon naar de site van de zoekmotor en klikt u op de link die u hulp of informatie over die aangifte aanbiedt. Daar wordt u dan begeleid.
  • U kunt ook wachten tot dit automatisch gebeurt: zoekmachines zijn uitgerust met "robotten" (d.w.z. programma's die browsers, webbrowsers, crawlers of spiders worden genoemd). Die robotten lopen het web af, gaan van de ene pagina naar de andere (in feite van de ene link naar de andere), slaan geleidelijk de tekstinhoud van de aangetroffen pagina's op en stellen zo een "index" samen. De robot overloopt op geregelde tijdstippen de pagina's die hij al geïndexeerd heeft om zijn informatiebasis bij te werken.

U kan tevens een beroep doen op gespecialiseerde kantoren die u kunnen helpen, in functie van de permanente evolutie van het functioneren van de zoekmachines, om uw website beter te positioneren zodat de internetgebruikers u gemakkelijk vinden.

Wat is een webgids?

Webgidsen (ook webindexen of subject directories genoemd) zijn lijsten van sites gerangschikt in categorieën en subcategorieën. Om in de databank te worden opgenomen, moet de site vooraf worden geregistreerd met een formulier waarop een titel, een korte beschrijving en sleutelwoorden van het document worden vermeld. Het gaat hem dus niet om een automatische indexering door een "robot", maar om een menselijke en "vrijwillige" indexering, aangevraagd door de houder van de site zelf en "manueel" behandeld door de webgids. Tal van webgidsen stellen ook "robotten" voor, waarbij u via sleutelwoorden opzoekingen kunt doen in de sites die in de webgids en/of op het hele web opgenomen zijn.

Wat is een metatag?

Elke informatie over een door de computer leesbaar webgegeven kan worden beschouwd als meta-informatie. De bekendste component van die meta-informatie is de metatag2, die deel uitmaakt van een webpagina en daarvan de sleutelwoorden of een relevante beschrijving geeft.

Welke risico's loop ik bij misbruik van metatags?

De sleutelwoorden dienen niet om naar iets te verwijzen of om iets te lokaliseren op het internet, maar worden hoofdzakelijk door zoekmachines gebruikt om webpagina's te indexeren. De zoekmachine verkent de broncode van de bezochte website en zoekt daarin de titel, de metatags en de woorden van de tekst op. Veel webpaginaontwerpers zorgen er dan ook voor dat sommige woorden in de metatags of in de eerste regels van de tekst verschijnen om door de zoekmachines te worden opgemerkt en geïndexeerd.

Soms wordt het verwijzingsmiddel echter met kwade bedoelingen gebruikt: een ontwerper kan metatags plaatsen die geen verband hebben met de inhoud van zijn site om de indexering te misleiden. Dat roept een aantal juridische vragen op. Sommige sites gebruiken immers metatags om websurfers die op zoek zijn naar een bekendere site aan te trekken of om aan de filtertechnologieën te ontsnappen.

Een ander soort praktijken gaf onlangs aanleiding tot een aantal geschillen. Sommige sites gebruiken metatags die de merknaam van een concurrent bevatten om potentiële klanten van de concurrent naar zich toe te halen. Zo ook worden sleutelwoorden die verwijzen naar concurrerende merken soms door ondernemingen gebruikt via betalende verwijzingsdiensten aangeboden door de zoekmotoren. Het gebeurt al eens dat een onderneming in zijn domeinnaam de merken van een concurrent probeert te gebruiken.

In rechtstermen kan dit soort praktijken vaak tegenstrijdig blijken met bepaalde wetgevingen, waaronder de regelgeving voor merken, de regelgeving voor vergelijkende reclame, of nog, de regels die in het algemeen een verbod inhouden van elke handeling die in strijd is met de eerlijke marktpraktijken. Zo moet u bijvoorbeeld, wanneer u sleutelwoorden reserveert bij betalende verwijzingssdiensten zoals Google Ads, bijzonder op uw hoede zijn en geen verwarring veroorzaken tussen goederen of diensten die u zelf aanbiedt of die door een concurrent worden aangeboden.