Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Hoe vermijden dat de klant vergissingen in zijn bestelling begaat?

Teneinde het sluiten van een overeenkomst ingevolge een vergissing, een onoplettendheid of een flater te vermijden, moet u bij het organiseren van uw site alles in het werk te stellen om, voor zover als mogelijk, de vergissingen te vermijden die de klant zou kunnen begaan bij de gegevensinvoer van zijn bestelling. De wet verplicht u dienaangaande elk gepast technisch middel ter beschikking te stellen van de consument opdat hij zijn vergissingen kan herkennen en verbeteren (als de klant een professional is, kunt u contractueel afwijken van die verplichting).

In de praktijk kunnen er verschillende mogelijkheden worden voorzien. Er bestaat bijvoorbeeld geprogrammeerde software om automatisch de manifeste vergissingen in de bestelling tegen te gaan (buitensporige hoeveelheden, gegevens die onverenigbaar zijn met de definitie van een veld, tegengestelde gegevens, onjuist nummer van de kredietkaart,…) of te vermijden dat bepaalde velden in bestelformulieren open zouden blijven (geen naam, geen leveringsadres,…). Een boodschap verschijnt dan op het scherm, om de klant uit te nodigen tot de nodige verbeteringen over te gaan.

Bovendien kan u mogelijkheden voorzien voor de verbetering, wijziging, annulering of weglating van diverse elementen in de bestelling, doorheen het volledige verloop van het proces, vanaf het selecteren van het artikel tot het valideren. De klant is zo in staat zijn bestelling op elk ogenblik te wijzigen, of hij nu een vergissing ontdekt of eenvoudig omdat hij van mening verandert.

Ten slotte kan u uw klant aanzetten tot waakzaamheid door meerdere boodschappen en waarschuwingen te voorzien. In het laatste stadium van de bestelling wordt het ten zeerste aanbevolen om een volledige samenvatting ervan af te beelden, gepaard gaande met een uitdrukkelijke uitnodiging de inhoud ervan aandachtig na te lezen alvorens de keuze definitief te valideren via een laatste "klik" waarbij het bestelproces wordt afgesloten.

Opnieuw, het is verplicht om dit soort middelen te voorzien voor de overeenkomsten die worden afgesloten met een consument (wat betreft uw informatieplicht). Tussen professionals daarentegen is het u toegelaten contractueel af te wijken van deze verplichting. Noteer dat indien de overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk afwijkt, de verplichting blijft bestaan.

U wenst nog meer informatie?

Hoe het bestelproces op mijn website organiseren?

Welke informative moet ik aan de klant bezorgen na de bestelling ?

Wanneer ben ik contractueel gebonden ?