Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Labeling

Wat is labeling?

Labeling is een techniek die erin bestaat een label - of etiket - aan te brengen op een website, om erop te wijzen dat die site zich aan een aantal criteria houdt. Het labelen van websites heeft tot doel het vertrouwen van de consumenten te vergroten door hun meer transparantie en waarborgen te bieden over de naleving van welbepaalde normen en criteria.

Wat zijn de voordelen van labeling?

Een label heeft slechts zin indien het meer inhoudt dan alleen maar de eerbiediging van de wetgeving. Een label wijst dus niet enkel op de naleving van de wetgeving maar verschaft eveneens een toegevoegde waarde aan de reglementaire voorschriften die alle betrokken actoren moeten volgen. In dat opzicht kan "label" synoniem zijn van "kwaliteitsstempel".

Hoe een kwaliteitslabel kiezen?

U moet zich ervan bewust zijn dat de enkele aanwezigheid van een label op een site door internetgebruikers niet automatisch beschouwd wordt als een waarborg voor kwaliteit. Tegenwoordig bestaan er al tal van labels en binnenkort zullen er nog heel wat bijkomen. Bij zo'n wildgroei van labels met uiteenlopende inhoud willen de internetgebruikers weten of een aantal minimumeisen wel degelijk worden nageleefd.

U moet dus zorgen voor herkenbaarheid van uw label om genoeg informatie te kunnen geven aan de internetgebruikers. Daartoe moet u op zijn minst:

  • de bezoekers van uw site aansporen op het label te klikken om de betekenis en de authenticiteit ervan te controleren (d.w.z. na te gaan of het niet louter een kopie van een beeld is);
  • een hyperlink leggen naar een pagina die informatie verschaft over de initiator van het label, de criteria voor de toekenning ervan, de eventuele conformiteitscontroles, hoe vaak die worden uitgevoerd, enz.;
  • indien mogelijk uitleggen dat uw praktijken overeenstemmen met de criteria van het label en eventueel dat u die praktijken wijzigde om u te schikken naar de criteria.

Al die gegevens moeten internetgebruikers in staat stellen zich uit te spreken over de betrouwbaarheid van het labelen en te beslissen of uw site echt hun vertrouwen waard is.

De Belgische Direct Marketing Vereniging heeft het label BeCommerce gecreëerd dat zowel aan de leden van de vereniging als aan derden die de voorschriften ervan wensen te respecteren wordt aangeboden (http://www.becommerce.be/index.php?id=12)