Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Toelating publiciteit via e-mail te verzenden

 

Welke informatie dient in mijn publiciteit per e-mail te zijn vermeld ?

Uw publicitaire e-mails dienen te beantwoorden aan volgende vereisten:

  • de vermelding "Publiciteit" dient vanaf de ontvangst ervan te verschijnen indien de publiciteit niet als dusdanig herkenbaar is;
  • als adverteerder dient u duidelijk identificeerbaar te zijn (bijv. uw naam en uw coördinaten dienen ergens in de mail te verschijnen of een hyperlink dient naar uw site te verwijzen);
  • u dient duidelijke en verstaanbare informatie te verschaffen omtrent het recht van de persoon zich, voor de toekomst, te verzetten tegen het ontvangen van publiciteit per e-mail (zelfs indien de bestemmeling voordien om de publiciteit via e-mail had verzocht, beschikt hij vervolgens over een recht van verzet);
  • u dient een gepast middel aan te duiden en ter beschikking te stellen van de persoon om efficiënt dit recht van verzet op elektronische wijze uit te oefenen. Zie hieronder.

Kan de bestemmeling, na zijn toestemming te hebben gegeven, zich verzetten tegen het ontvangen van publiciteit via e-mail ? Hoe ?

Ja ! Zelfs indien de bestemmeling zijn toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van publiciteit via e-mail, zal hij het recht hebben deze toestemming op ieder ogenblik zonder kosten noch mededeling van motief in te trekken.

Dit is waarom u bij elke verzending van publiciteit via e-mail verplicht bent:

  • duidelijke en verstaanbare informatie te verschaffen omtrent het recht van de bestemmeling zich, voor de toekomst, te verzetten tegen het ontvangen van publiciteit;
  • een gepast middel aan te duiden en ter beschikking te stellen om dit recht efficiënt op elektronische wijze uit te oefenen.

Indien hij van u geen publiciteit via e-mail meer wenst te ontvangen, kan hij zich rechtstreeks tot u richten en u vragen zijn e-mailadres uit uw bestanden te verwijderen. Daartoe volstaat het te antwoorden op uw e-mail of te klikken op een hyperlink die u in uw boodschap heeft geplaatst en die verwijst naar een pagina van uw site waarop hij zich op uw adressenlijst kan "uitschrijven".

Zijn deze principes tevens van toepassing op de publiciteit via SMS ?

Ja ! De hierboven uiteengezette principes gelden tevens voor de SMS'en. De wet vermeldt in realiteit nooit de term "e-mail", doch de term "elektronische post" die in uiterst ruime zin wordt verstaan en zonder twijfel tevens de SMS'en omvat, evenals een boodschap op uw voice mail.

Hierover meer weten ?

http://mineco.fgov.be/information_society/spamming/home_nl.htm