Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die een individu, een fysieke persoon, identificeert of toelaat om hem te identificeren. De naam en het adres (zelfs dat van de werkplaats) evenals het elektronische adres worden beschouwd als persoonsgegevens.

Deze notie slaat tevens op een hele reeks informatie waardoor een individu op onrechtstreekse wijze kan worden geïdentificeerd (via vergelijking van gegevens), in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Het kan gaan om de nummerplaat van een voertuig, gegevens vervat in een al dan niet professioneel repertorium van adressen, foto's, onzichtbare gegevens die worden overgedragen bij internetsessies (IP-adressen), enz.

De wetgeving omvat bijvoorbeeld volgende situatie: een fysieke persoon deelt informatie mede die op zichzelf betrekking heeft (in de brede zin, zoals zijn naam, zijn adres, zijn geboortedatum,…) door zich in te schrijven op een site die toebehoort aan een vennootschap die deze gegevens gaat verwerken, ze eventueel opslaat in een bestand en ze desgevallend vervolgens gebruikt voor diverse interne (zoals bijvoorbeeld het updaten van het bestand, ontdubbeling) of externe verrichtingen (zoals de verzending van publicitaire mailings, de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen…). De door de persoon meegedeelde informatie wordt beschermd door de wet en kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.