Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

De wedstrijden en promotionele spelen op internet

Welke zijn de na te leven regels inzake promotionele aanbiedingen, wedstrijden en promotionele spelen op de netwerken ?

Bovenop de verplichte informatie ingevolge het publicitaire karakter, dienen de promotionele aanbiedingen die op internet worden gedaan steeds duidelijk als dusdanig te identificeren zijn. Onder een promotionele aanbieding verstaat men de aankondigingen van prijsvermindering evenals de toegelaten gezamenlijke aanbiedingen.

De spelen, wedstrijden en tombola's zijn onderworpen aan strikte regels en het is essentieel de wettelijkheid ervan na te gaan alvorens ze online te plaatsen. Bij wijze van voorbeeld, de loterijen zijn verboden behoudens in partnership met de nationale loterij of toegelaten werken. De voorwaarden om te kunnen genieten van deze aanbiedingen of deel te nemen aan spelen, wedstrijden, enz. dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn (door bijvoorbeeld op een link te klikken) en ze dienen opgesteld te zijn in precieze en ondubbelzinnige bewoordingen. Bovendien heeft u in geval van prijsvermindering de verplichting  het verbod op oneerlijke handelspraktijken te respecteren. Dit betekent dat het moet gaan om een reële korting, ten opzichte van een in het verleden gedurende enige tijd toegepaste prijs. De korting moet verifieerbaar zijn voor de consument.

Indien u op de netwerken wedstrijden of andere promotionele spelen organiseert, dienen deze tevens gemakkelijk identificeerbaar te zijn, hetzij via de vermelding "Wedstrijd", hetzij door een perfect duidelijke inhoud. U dient bovendien aan de bestemmelingen toe te laten gemakkelijk toegang te hebben tot de voorwaarden voor deelname. Deze dienen op precieze en ondubbelzinnige wijze te worden voorgesteld.

U wenst nog meer informatie ?

Wat is publiciteit in de ogen van de wet ?

Welke informatie dient verplicht in mijn publiciteit vermeld te zijn ?

Wat zegt de Belgische wet omtrent de aanduiding van de prijzen ?

De kortingen