Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Hoe zijn kortingen gereglementeerd?

Een onderneming die prijsverminderingen aankondigt, moet het verbod op oneerlijke handelspraktijken respecteren. Dit houdt in dat u de korting moet toekennen op een prijs die u in het verleden reeds gedurende enige tijd heeft toegepast.

U moet tevens de vorige prijs, de zogenaamde “referentieprijs” aanduiden. Dat is de laagste prijs die u hebt toegepast tijdens de referentieperiode van dertig dagen, die voorafging aan de periode waarin u de prijsvermindering toepaste (artikel VI.18, § 1, WER).

Voor producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn – zogenaamde “nieuwe producten” – geldt een verkorte referentieperiode van zeven dagen.

U moet de consument in staat stellen het voordeel dat hij doet door op uw aanbieding in te gaan, te verifiëren. De consument moet m.a.w. kunnen nagaan wat de precieze korting is.

U wenst nog meer informatie?

Wat zegt de Belgische wet over de aanduiding van de prijzen?

Welke zijn de na te leven regels inzake promotionele aanbiedingen, wedstrijden en promotionele spelen op de netwerken?

Wat is bedrieglijke reclame ?