Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Waarom is het belangrijk de algemene voorwaarden te lezen?

Algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van goederen en diensten op de website.

Om de algemene voorwaarden tegen u te kunnen inroepen, moet de onderneming u toelaten er daadwerkelijk kennis van te nemen en ze te aanvaarden vóór het sluiten van de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, zijn de algemene voorwaarden u niet tegenstelbaar en blijft de overeenkomst geldig onder het gemeen recht. De onderneming mag zich dus niet beroepen op contractuele bepalingen die niet op zijn website voorkwamen en die hij u niet via een ander middel meedeelde vóór het sluiten van de overeenkomst.

Het is niet noodzakelijk dat u de algemene voorwaarden effectief hebt gelezen opdat ze tegen u zouden kunnen worden ingeroepen. U beslist bijgevolg zelf of u er effectief kennis van neemt of niet: ze zijn u tegenstelbaar vanaf het ogenblik dat op de website alles in het werk werd gesteld om u toe te laten er gemakkelijk toegang toe te hebben.

We raden u aan de algemene voorwaarden van de onderneming aandachtig te lezen voordat u de overeenkomst sluit. U doet er goed aan een kopie van de algemene voorwaarden te bewaren door ze af te printen of op te slaan op uw harde schijf. De wet zegt trouwens dat een onderneming u moet toestaan de algemene voorwaarden te bewaren en te kopiëren.

Op tal van sites die online goederen en diensten aanbieden, worden de algemene voorwaarden getoond. U hebt er toegang toe via een hyperlink die zich op elke pagina van de site of naast het samenvattend overzicht van uw bestelling bevindt. Vaak komt u bij het uitvoeren van de bestelling automatisch terecht op de pagina met de algemene voorwaarden en moet u klikken op een "Ik aanvaard"-knop om uw bestelling verder af te werken.

Wees er u van bewust dat de onderneming in zijn algemene voorwaarden kan inschrijven dat u door de aanvaarding akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens en dat u haar bijvoorbeeld het recht geeft uw persoonsgegevens aan derden door te geven. U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Advies: de algemene voorwaarden worden aanvaard door één muisklik! Wees er u van bewust dat bij het klikken op "ik aanvaard" de algemene voorwaarden worden geaccepteerd en de onderneming ze tegen u kan inroepen.

Aanverwante onderwerpen:
Wat is een onrechtmatig beding?