Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Wat is een buitengerechtelijke regeling van een geschil?

Indien een minnelijke regeling niet tot het verwachte resultaat heeft geleid, kan u misschien beroep doen op een organisatie die gespecialiseerd is in bemiddeling, verzoening of arbitrage.

  1. Bemiddeling: een onafhankelijke derde tracht de partijen tot een akkoord te brengen, zonder een oordeel te vellen over het geschil dat tussen hen bestaat. De partijen zijn niet verplicht zijn aanbevelingen op te volgen. Voor bepaalde sectoren is een specifieke bemiddelaar bevoegd voor uw klachten:

  2. Verzoening : de verzoener speelt een actievere rol in de regeling. Hij zoekt en formuleert aanbevelingen, maar ook hier moeten de partijen deze niet volgen.

  3. Arbitrage: de arbiter neemt een bindende beslissing die de partijen moeten respecteren. Zo bestaan er arbitragecommissies voor bijvoorbeeld reizen, meubelen, onderhoud van textiel, ...

Sommige van deze commissies laten een keuze toe van de meest geschikte procedure (bv arbitrage of bemiddeling voor Geschillencommissie Reizen).

Voor de buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, kan u altijd contact opnemen met de Consumentenombudsdienst. Zij kan u doorverwijzen naar de bevoegde (gekwalificeerde) entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van het geschil dat u heeft met een onderneming, of, indien geen bevoegde (gekwalificeerde) entiteit bestaat, zal zij zelf de aanvraag behandelen.

Verdere informatie: zie website Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.